Tìm kiếm Tìm

Thành đạt phá Năng lực

Khi con người ở hoàn cảnh thấp kém, trí tuệ và kiến thức còn thấp kém so với môi trường xã hội xung quanh mình thì họ dễ dàng nhận thức được điều đó của họ.

Khi con người ở hoàn cảnh thấp kém, trí tuệ và kiến thức còn thấp kém so với môi trường xã hội xung quanh mình thì họ dễ dàng nhận thức được điều đó của họ. Hoàn cảnh tạo nên những thói quen hoặc đức tính hay và tốt như khiêm tốn lắng nghe, chăm học, chăm làm, chăm tập luyện. Họ hình dung định vị bản thân được đúng với thực tế nên mọi cố gắng đều mang lại hiệu quả. Dần dần họ có năng lực dẫn tới có vị trí cao, sự nghiệp ổn định do biết được, làm được. Từ có một chút kinh nghiệm, thành công và địa vị họ bắt đầu được quan tâm, tôn trọng và được nhân viên mới học hỏi. Dần dần thói quen nói cho người khác nghe hình thành ngày càng tăng, ngày càng nặng, đè lên che lấp mất thói quen học hỏi người khác hay lắng nghe người hơn. Thói quen, tính xấu này dần dần thay thế thói quen tính tốt.

 

Khi được thành công trong công việc, uy tín trong con người, hiểu biết hơn trong xã hội sẽ nảy sinh ra cảm giác Tôi là được rồi, lâu dài sẽ là Tôi là hay rồi. Ảo tưởng mình cao hơn thực tế bắt đầu hình thành và phát triển từ từ theo thời gian. Lúc này bắt đầu phát sinh ra những nhu cầu đòi hỏi xã hội cần đánh giá tôi quan trọng hơn, Công ty cần có vị trí cao hơn cho tôi làm. Công việc chọn lọc theo ý thích bắt đầu nảy sinh và kén việc, bỏ việc gì mình không thích. Một con người làm việc vì mình, thích bỏ công việc chung bắt đầu hình thành. Một con người thích nói dạy hơn là học hỏi, rèn luyện, lắng nghe hình thành. Lúc này tính chăm chỉ làm việc tay chân cũng mất đi, công việc chính nghiệp mất đi, họ nghiện việc gì giống như sai bảo người khác. Tính chất hỗ trợ cùng làm mất đi, hướng dẫn mất đi và xuất hiện tính lười nhác thay vào.

 

Lúc này họ đã nhận định năng lực vị trí của họ cao hơn thực tế nên sai với sự thực. Điều này dẫn đến nhiều yêu cầu đòi hỏi Công ty hay xã hội phải đáp ứng. Lúc này bắt đầu có sự vô lý. Sự vô lý này đủ mạnh thì sẽ gây ra hậu quả coi thường các sếp cũ, Công ty đang làm và tìm cách tự chứng minh. Trong bản thân họ có oán trách Công ty hay sếp không công bằng và không biết về năng lực của họ. Trường hợp này xảy ra chiếm đa số trong mọi Công ty với những người bắt đầu làm được việc. Qua giai đoạn này có người chỉ ra được cho họ ảo tưởng tự cao quá là sai, giúp họ nhìn nhận đúng về mình thì họ tiếp tục làm việc tại Công ty và tiếp tục phát triển lâu dài.

 

Còn nếu không ai giúp được thấy rõ điểm sai lầm ảo tưởng bản thân thì chắc chắn họ sẽ tìm môi trường mới hay Công ty khác để làm, và đa số cũng phải nhảy việc nhiều Công ty, tốn nhiều năm tháng  họ mới phát hiện ra điểm sai lầm của mình do đánh giá mình cao quá. Lúc này họ sẽ có tầm nhìn đúng hơn về bản thân nên sẽ tự điểu chỉnh hợp lý với công việc và sẽ trụ lại bền vững với vị trí công việc thích hợp ở Công ty nào đó.