Tìm kiếm Tìm

Rèn luyện theo AQ và EQ

Thiên tài là 99% do chuyên cần nỗ lực (Các danh nhân đều nói vậy và tôi tin rằng họ không lừa dối chúng ta)

Thiên tài là 99% do chuyên cần nỗ lực

(Các danh nhân đều nói vậy và tôi tin rằng họ không lừa dối chúng ta)

 

Vậy họ chuyên cần nỗ lực cái gì là chính?

Chúng ta cần chuyên cần nỗ lực cái gì?

 

Sự thành công của con người theo thống kê gần đây nhất là chỉ số AQ, EQ.

- AQ: khả năng vượt khó khăn, vượt trở ngại thói quen yếu kém của ta, khả năng sống tập thể cộng đồng.

- EQ là khả năng làm chủ cảm xúc, làm chủ tình cảm của chính ta trong mọi hoàn cảnh.

Vì vậy, muốn phát triển trở thành xuất sắc, chúng ta phải rèn luyện chỉ số AQ và EQ thật cao.


Ví dụ 1: khi biết sức khoẻ không tốt ta cần tập chạy, nhưng ta chạy một mình thì ngại, chạy cùng một nhóm mới chạy. Vậy ta đã để cho con Ma trở ngại chiến thắng. Và ta đang có chỉ số AQ thấp. Khi biết tập thể thao, cần tập chạy cho khoẻ người ta quyết chí làm được cho dù phải tập một mình… Như vậy ta có chỉ số AQ cao.


Khi ta thấy cần kiểm tra số liệu kế toán ta thấy ngại vì đang xem một bộ phim. Ta có chỉ số AQ thấp. Ta bỏ bộ phim hay một cách nhẹ nhàng, ngồi làm việc cần thiết một cách thoải mái… Ta có chỉ số AQ cao.


Khi ta nhận ra lỗi, ta không dám công nhận và không sửa chữa được, ta có chỉ số AQ thấp. Khi thấy lỗi ta dám công nhận, hành động sửa chữa cho hết. Ta không để một trở ngại, lý do nào ngăn cản ta sửa chữa yếu kém để phát triển. Như vậy ta có chỉ số AQ cao.


Vậy do ta ngại mà không thể thực hiện được điều biết là cần hành động, những thói quen kém không bỏ đi, “con ma Ngại” thay đổi vẫn còn đó. Làm theo thói quen kém chiến thắng tâm trí là người có AQ thấp. Do ta quyết tâm thực hiện vượt lên trở ngại khó khăn yếu kém của chính cá nhân ta, vì vậy vượt qua luôn trở ngại khó khăn của môi trường xung quanh, ta có chỉ số AQ cao.

---

Ví dụ 2: khi một người bạn nhận xét ta kém, đúng điểm yếu của ta. Ta nghe và biết nhưng ta nổi nóng, ta bực và dẫn đến có thể ghét người bạn đó. Ta có chỉ số EQ thấp. Khi một người bạn nhận xét ta kém, đúng điểm yếu của ta. Ta bình thản, ta không bực và vui vẻ vì đã có người chỉ lỗi cho ta. Ta có chỉ số EQ cao.


Khi một người bạn nhận xét ta kém, nhận xét sai về ta. Ta nghe và biết như vậy rồi ta nhận ra cái sai của người bạn, ta không bị ảnh hưởng bởi người như vậy. Ta vẫn bình thản như hàng ngày. Như vậy ta có chỉ số EQ cao.


Khi ta nhỡ một cuộc đi chơi do ta không cẩn thận chuẩn bị, ta cảm thấy rất buồn và càng nghĩ càng chán nản, bị “con ma Buồn Chán” cai trị. Như vậy ta có chỉ số EQ thấp. Khi ta nhỡ một cuộc đi chơi do ta không cẩn thận chuẩn bị, ta nhận biết là do chính ta bất cẩn nên ta sẽ sửa chữa sau này sẽ tốt đẹp. Ta vẫn bình thản như hàng ngày, không bị “con ma buồn chán” cai trị. Như vậy ta co chỉ số EQ cao.


Chúc các bạn ngày càng có chỉ số AQ va EQ cao để các bạn ngày càng thành công va ngày càng hạnh phúc.