" /> Trong cuộc sống, làm việc để xây dựng sự nghiệp, chúng ta luôn có những mong muốn hay ước mơ của riêng mình. Nhưng tại sao nhiều ước mơ, mong muốn lại không thể trở thành thực tế?" />
Tìm kiếm Tìm

Mong muốn "thật" và Mong muốn "ảo"

Trong cuộc sống, làm việc để xây dựng sự nghiệp, chúng ta luôn có những mong muốn hay ước mơ của riêng mình. Nhưng tại sao nhiều ước mơ, mong muốn lại không thể trở thành thực tế?

Trong cuộc sống làm việc để xây dựng sự nghiệp chúng ta luôn có những mong muốn hay ước mơ của riêng mình. 

 

Nhưng tại sao nhiều ước mơ, mong muốn lại không thể trở thành thực tế?

 

Chúng vẫn chỉ là hão huyền ảo tưởng làm cho chúng ta không thành công. Làm cho chúng ta mệt mỏi, chán nản. Nó không trở thành thực tế để ta hạnh phúc sung sướng. Nguyên nhân chính sâu xa hơn là chúng ta bị nhầm lẫn giữa Mong muốn kết quả và Mong muốn nguyên nhân.

 

Mọi mong muốn kết quả mà không chịu tạo dựng nguyên nhân đều luôn luôn hão huyền vì chỉ khi có đủ nguyên nhân thì kết quả mới có theo. Kết quả chính là nguyên nhân cộng với điều kiện đủ rồi mà hình thành nên. Vì vậy, ai không thích nguyên nhân, không thích điều kiện và không thích thực hiện nó mà lại thích có kết quả là tự mâu thuẫn, tự tạo ảo tưởng sai lầm, tự mình thất bại. Nhóm người này gọi là ảo tưởng: Vô nhân đòi Quả.

 

Vì biết kết quả chỉ là quá trình đủ nguyên nhân (Nhân), đủ điều kiện (Duyên) mà tạo thành nên ai mong muốn Nhân và Duyên đủ đều là mong muốn thực tế.

Khi thực hiện xong đều có kết quả thành công. Ước mơ trở thành sự thật. Chán nản trở thành Niềm vui. Công thức của ước mơ, mong muốn hay kết quả là:

Nguyên nhân + Điều kiện = Thành quả.

Nhân + Duyên = Kết quả


Vậy chúng ta muốn có thành quả cần yêu mến: Nguyên nhân + Điều kiện để thực hành cho mình, biến mong muốn, ước mơ của mình thành hiện thực.