Tìm kiếm Tìm

9. Trả lương theo tầm ảnh hưởng

Trên thế giới đã có nhiều cách đo hiệu quả để từ đó quy ra lương, thưởng. Xong thực tế chỉ có 2 cách đo chính.

Trên thế giới đã có nhiều cách đo hiệu quả để từ đó quy ra lương, thưởng. Xong thực tế chỉ có 2 cách đo chính: đo kết quả nhìn thấy rõ ràng và đo kết quả không nhìn được rõ ràng.

 

Đo các kết quả rõ ràng: thường dùng cho đại đa số người: công nhân, nhân viên, người phổ thông. Thường có phạm vi hẹp, kết quả cụ thể như: doanh số là bao nhiêu, làm được bao nhiêu thành tích, sản xuất ra bao nhiêu sản phẩm...

 

Đo các kết quả không rõ ràng: thường phải đo theo tầm ảnh hưởng của cá nhân đó đến tình hình chung, tập thể chung. Thường có tác động rộng lớn khó biết được trong một phạm vi cụ thể, như người đó được quý mến nhiều hay ít, chống lại điều xấu, sửa được điều sai, khuyến khích điều hay phát triển, hành động tốt được tuyên dương. Kích thích hoặc đưa ra được nhiều sáng kiến, định hướng...

 

Tất nhiên, một nhân viên trong Công ty thì có cả hai yếu tố trên nhưng khác nhau về tỷ lệ.

 

Người càng làm nhiều việc kết quả rõ ràng, cụ thể thì càng dễ cân đo trả lương được chính xác. Và thường nằm ở đa số như: nhân viên, công nhân, bảo vệ...

 

Người càng làm nhiều việc có tầm ảnh hưởng lớn, thì càng khó cân đo trả lương được chính xác. Thường nằm ở số ít: quản lý cấp cao, lãnh đạo. Người càng có tầm ảnh hưởng lớn thì trả lương càng cao.