Tìm kiếm Tìm

8 tính chất của người thành đạt

Thành đạt không do may mắn tạo nên.

1, Mục tiêu lý tưởng: người Thành công luôn luôn có lý tưởng lớn, lâu dài. Có mục đích rõ ràng cho toàn bộ cuộc đời của mình. Mục tiêu chung đó luôn phải gắn với ích lợi chung, để có sự ủng hộ của nhiêu người.


Trái lại, với người thường họ chi có mục tiêu ngăn hạn, hay nhỏ bé hay mang tính chất ăn sổi, được thua nhuốm màu may rủi liều mạng hay mánh lới nhỏ bé thành công nhất thời. và có thể trái với sự ủng hộ đông người.


2, Sử dụng Trí tuệ nhóm và đa chiều: người Thành Đạt luôn tư duy kỹ lưỡng đa chiều nhiều phía để nhìn dc rõ kết quả rồi mới làm. Trái với người thường là tư duy hời hợt, suy nghĩ 1 chiều là đã lao vào làm luôn coi như thế là dũng cảm.


Người thành đạt luôn biết dung trí tuệ của nhiều người. Luôn chú trọng chọn người tư vấn hướng dẫn rất gắt gao kỹ lưỡng. Họ tham khảo, lắng nghe từ nhiều nguồn tư vấn, nhiều người  hiểu biết đánh giá nhận xét. Có Khả năng lắng nghe, hiểu người khác với  mình .

Trái lại người thất bại chỉ thích làm theo ý riêng mình, dung trí tuệ của mình. Và không thích lắng nghe người khác, ghét ý kiến khác với mình.


3, Thông tin  đúng và nhiều chiều: Người Thành công luôn nắm băt thông tin đầy đủ từ nhiều nguồn, nhiều hướng, nhiều người khác nhau, hay trái chiều nhau rồi mới làm.


Trái lại người thất bại hồ đồ chỉ cần thông tin 1 chiều là đã làm.

Về phần mình, người thành đạt: luôn luôn nói đúng về năng lực bản thân, không thổi phồng gây hiểu sai, hiểu nhầm, nên nhóm người làm cùng rất yên tâm kết hợp làm việc.  Cộng tác cùng không sợ đổ vỡ, càng lâu dài càng tăng uy tín được lòng người.


Người thất bại hay thổi phồng sai năng lực bản thân, nên giao việc sẽ đổ vỡ, kết hợp sẽ tan rã gây thiệt hại cho chính mình và đối tác. Làm càng lâu càng mất uy tín.


4, Rèn luyện năng lực bẩm sinh: Người Thành đạt luôn đầu tư rất kỹ lưỡng lâu dài để tìm ra năng khiếu của mìnhưu tiên rèn luyện năng khiếu đó.


Trái lại ngươi thường thì cứ thích gì học nấy, lao vào sở thích không cần biết có phù hợp khả năng của mình hay không. Không đầu tư , tìm hiểu mình giỏi cái gì, không coi trọng rèn luyện năng lưc  bẩm sinh của bản thân mình.


5, Đúng người đúng viêc: Người thành đạt Luôn chọn đúng công việc phù hợp với khả năng của mình. Luôn chọn đúng ngành nghề mà mình có khả năng nhiêu nhất đê làm.


Tỉ lệ thành công sẽ thuận với tỉ lệ phù hợp năng lực bẩm sinh.


Trái với người thất bại cứ làm theo sở thích, thích gì làm nấy cho dù không phù hợp năng lực.


6, Chuyên cần thay đổi: Đặc điểm chính nhât của người Thành công là : rất thích rèn luyện thay đôi năng lưc bản thân.


Khả năng rèn luyện sửa đi cái sai, cái kém của họ rất cao để thay đôi năng lưc gốc cho bản thân.


Trái lại người thường thích giữ nguyên hiện trạng vì ngại thay đôi bản thân. Ít chú ý quan tâm đầu tư để sửa mình, ngại thay đôi mình.


7, Nghị lưc chăm chỉ: Người thành đạt luôn có ý chí nghị lực mạnh làm theo điều cần, không bị chạy theo sở thích. Có khả năng ra lệnh cho chính mình chống lại sở thích để thưc hiên điều cần thiêt. Vì vậy họ ít cần giải trí hơn người thất bại, thường Luyện trí hơn người thường và có tính chăm chỉ.


Trái lại ngươi thất bại thì yếu ý chí nên hay bỏ điều cần, làm theo cái thích, hay cần chơi bời giải trí và sợ rèn luyện, có tính lười nhác.


8, Chủ động, Rút đúc kinh nghiệm: Người thành đạt thường tự chủ bản thân và hành động, quan sát năm rõ được các trạng thái tâm lý của mình. Điều hành làm chủ được nó.


Người thành công luôn chú trọng hang ngày đê rút kinh nghiệm cho sự việc đã qua, họ chú ý nhất đến nguyên nhân thất bại, tìm hiểu đê nắm rõ nó, sửa chữa nó. Họ chú ý đên nguyên nhân của thành công, chứ ko phải kết quả.

Họ là người luôn chú ý đến nguyên nhân, và đặc biêt nguyên nhân bên trong bản thân của mình.