Tìm kiếm Tìm

2. Làm việc cho Cá nhân và cho Công ty

Đa số mọi người trong xã hội thường nói tôi đang làm việc cho Công Ty khi trong giờ hành chính tại Công ty. Và hay nói tôi làm việc cho tôi khi ở nhà.

Đa số mọi người trong xã hội thường nói tôi đang làm việc cho Công Ty khi trong giờ hành chính tại Công ty. Và hay nói tôi làm việc cho tôi khi ở nhà.

Đó là cách nói sai và gây ra hiểu sai. Vì ai cũng phải làm 8 giờ mỗi ngày tại Công ty nhưng là làm việc cho chính mình, cuối tháng lấy công bằng tiền  lương, thưởng  rất rõ ràng.

Vì cách hiểu sai từ sự việc là tôi làm tại công ty lại trở thành hiểu ra tôi làm cho Công ty, tôi cao cả giống như Bồ tát làm miễn phí cho người khác không lấy lương. Cả công việc tại nhà, hay việc tại công ty, đại đa số mọi người làm đều là: làm cho chính mình, làm cho sự nghiệp của mình. Chưa đạt tới tầm cao làm vì người khác miễn phí không tiền công.

Chỗ khác nhau là làm tại Công ty thì quy trình kết quả do một nhóm người làm quản lý sắp xếp, đánh giá theo quy chế, làm tại nhà thì do chính mình tự đánh giá. Cũng vì hiểu sai là làm cho Công ty nên khi công việc của nhà nhỏ không  quan trọng, nhiều người vẫn xin nghỉ để làm. Hoặc làm việc tại Công ty thì làm qua loa, hết giờ, làm lấy lệ....

Vì hay bỏ việc, làm đại khái qua loa tại Công ty nên công việc của mình sẽ yếu kém, dẫn đến sự nghiệp, lương thưởng sẽ bị kém các đồng nghiệp xung quanh, gây ảnh hưởng đến chính cuộc sống sự nghiệp của mình, và cả công việc sự nghiệp chung của những người cùng làm với mình, tin cậy mình.

Cũng vì làm cho mình tại Công ty đạt kết quả tốt hay xấu là do một nhóm người  quản lý nhận xét đánh giá, nên một số người chỉ chú ý làm sao qua mắt để nhóm quản lý đánh giá tốt là  được. Họ không cần chú trọng vào khâu làm việc tốt. Hy vọng rằng tài của mình là báo cáo hay, qua mắt quản lý được, để có nhận xét tốt là sẽ được hưởng thu nhập cao.

Để làm hiệu quả cao, kết quả tốt cần thực lực, có khả năng mới tạo nên được. Các  nhân thực lực kém, muốn thu nhập cao... đều hay chọn giải pháp làm láo báo cáo hay này.

Vì vậy muốn toàn thể sự nghiệp  các thành viên phát triển tránh được lỗi trên, những quản lý phải cần 2 yếu tố chính:

Thứ nhất: cần trang bị khả năng đánh giá công việc và năng lực nhân viên chuẩn, công bằng.

Thứ hai: cần có khả năng nhận ra những cá nhân chuyên làm láo báo cáo hay để loại.