Tìm kiếm Tìm

18. Năng lực và Giá trị!

Năng lực của bản thân là phần khả năng bên trong người đó.
Năng lực bản thân cộng với có điều kiện bên ngoài sẽ tạo nên giá trị con người.

Năng lực và Giá trị

 

Có Năng lực là khả năng bên trong thực hiện một mục tiêu đã đề ra.

Năng lực của bản thân là phần khả năng bên trong người đó.

Năng lực bản thân cộng với có điều kiện bên ngoài sẽ tạo nên giá trị con người.


Khi điều kiện bên ngoài thay đổi giá trị, ảnh hưởng của người đó sẽ thay đổi theo. Nhưng năng lực bên trong thì vẫn giữ nguyên không bị thay đổi theo môi trường.


Ví dụ 1: Một giám đốc về hưu so với khi đương quyền năng lực là như nhau. Nhưng giá trị ảnh hưởng đến công ty hay xã hội đã khác biệt. Do điều kiện không còn nên cái hay, cái tài của vị giám đốc không còn cơ hội thể hiện nên tầm ảnh hưởng rất ít. Giá trị cũng vì thế mà ít theo.


Ví dụ 2: Một nhân viên mới lên làm quản lý, năng lực ngày hôm trước là nhân viên và ngày hôm sau làm sếp là như nhau. Nhưng do điều kiện khác nhau nên các quyết định của người quản lý sẽ tạo ảnh hưởng lớn hơn, mạnh hơn. Vì vậy giá trị mang lại cho cuộc sống nhiều hơn.


Ví dụ 3: Một cô gái đoạt giải Hoa hậu, giá trị sẽ tăng lên rất cao, hơn hẳn khi trước, nhưng năng lực vẫn hoàn toàn như cũ, như trước hôm đoạt giải. Vì khi ở vị trí hoa hậu sẽ có nhiều điều kiện phương tiện mạnh mẽ hơn để thực hiện những mục tiêu của mình mà khi ở vị trí người thường không có được.


Ví dụ 4: Một con Tốt nhập cung thấy mình quan trọng quá, quan trọng hơn hẳn Pháo, Mã bên mình. Nó sẽ có ảo tưởng nó có năng lực của con Xe, cao hơn Pháo, Mã. Thực tế nó chỉ có giá trị thời điểm đó cao hơn mà thôi.


Lời bàn: Đa số chúng ta hay nhầm lẫn Giá trị  Năng lực. Khi ta được một vị trí tốt, điều kiện tốt ta sẽ làm được công việc mang lại ích lợi cao. Ta lại nhầm là do năng lực bản thân ta tăng cao nên mới làm được công việc đó. Ta rơi vào ảo tưởng tài năng của mình dẫn đến tự cao.

Khi ta ở vị trí hay điều kiện tốt này còn do công của người sắp xếp. Khi con Tốt nhập cung được là còn do công của người chơi cờ.