Tìm kiếm Tìm

10. Các yếu tố có thể thay đổi số phận con người

Người có thể thay đổi số phận cần các yếu tố nào?

Người có thể thay đổi số phận cần các yếu tố nào??

1. Thay đổi sức khỏe

2. Thay đổi kiến thức

3. Thay đổi cách suy nghĩ lập luận

4. Thay đổi ý chí nghị lực

5. Thay đổi thói quen

6. Thay đổi tính tình

 

1/ Thay đổi sức khỏe: bản thân cơ thể hay ốm yếu sẽ giới hạn năng lực làm việc, học tập, thành công của chúng ta rất nhiều. Vì vậy, muốn có cuộc sống hạnh phúc, thành công ta cần một cơ thể khỏe mạnh. Do đó, ai biết các biện pháp rèn luyện thay đổi từ một cơ thể ốm yếu thành khỏe mạnh sẽ được xem là người tài giỏi, có khả năng rất cao. 

 

2/ Thay đổi kiến thức: một con người thiếu kiến thức sẽ giới hạn năng lực làm việc, học tập để trở thành người thành công, hạnh phúc. Nhưng không phải ai cũng có khả năng thay đổi kiến thức của mình như nhau, mà là cao thấp, nhanh chậm khác nhau. Do đó, ai có khả năng thay đổi lên cao và nhanh sẽ  được coi là người tài giỏi hơn.

 

3/ Thay đổi suy nghĩ lập luận nhận thức: là khả năng thay đổi được trí tuệ của mình hay của người khác cho thông minh hơn, logic hơn, sáng suốt hơn. Điều đó giúp con người sống thành công hơn, hạnh phúc hơn. Ai có khả năng này sẽ được coi là người tài giỏi.

 

4/ Thay đổi ý chí nghị lực: nhiều người có thông minh, có sức khỏe nhưng lại yếu đuối, hay thất bại, ít ai nể phục là vì thiếu yếu tố này. Vì vậy, ai nắm được phương pháp thay đổi ý chí sẽ ngày càng mạnh hơn, tốt hơn, sẽ trở thành người giá trị hơn, thành công hơn, hạnh phúc hơn.

 

5/ Thay đổi thói quen: nhiều người khá hoàn thiện các mặt như sức khỏe, kiến thức, trí tuệ… nhưng chỉ vì có những thói quen kém mà bạn bè người quen, gia đình, đồng nghiệp thấy vậy khó chịu, coi thường xa lánh mà trở thành người thất bại, sống mất hạnh phúc. Vì vậy, người nào có khả năng sửa chữa thói quen của mình thay đổi nhanh hơn,  tốt hơn cho mình hoặc cho mọi người đều được coi là người tài, người giá trị.

 

6/ Thay đổi tính tình: nhiều người khá hoàn thiện các mặt như sức khỏe, kiến thức rộng, trí tuệ… nhưng chỉ vì yếu tố tính tình kém, bạn bè người quen, đồng nghiệp thấy vậy coi thường xa lánh mà trở thành người thất bại, sống mất hạnh phúc. Vì vậy, người nào có khả năng làm cho tâm tính của mình thay đổi nhanh hơn, tốt hơn cho mình hoặc cho mọi người đều được coi là người tài, người giá trị.