Tìm kiếm Tìm

1. Thu nhập và lương

Update 6/3/2018

Bài 1: Thu nhập - Lương

Đa số chúng ta đều hiểu nhầm rằng “Thu nhập” chính là “Lương”. Nhưng thực tế, “Thu nhập” và “Lương” lại có nhiều điểm khác biệt, dẫn đến người có “Thu nhập” cao chưa chắc “Lương” đã cao và ngược lại “Lương” cao nhưng chưa chắc có “Thu nhập” cao.

Vấn đề “Lương” thuộc về phạm vi tiền bạc, vật chất. Trong khi vấn đề “Thu nhập” lại đại diện cho phạm trù rộng lớn – Nó bao gồm tất cả những gì chúng ta nhận được trong và sau quá trình làm việc, bao gồm các loại thu nhập sau:

1.     1- Thu nhập về Tiền bạc: Là tiền lương công ty trả cho hiệu quả công việc của chúng ta vào cuối tháng.

2.     2- Thu nhập về trí tuệ, hiểu biết: Là chúng ta tăng thêm sự nhạy bén, thông minh, sáng tạo, suy luận… và có quan điểm sống ngày càng đúng đắn khi làm tại Công ty đó.

3.     3- Thu nhập về sức khỏe: khi làm tại Công ty đó sức khỏe chúng ta được cải thiện tốt hơn so với nơi khác.

4.     4- Thu nhập vê kiến thức, kinh nghiệm: là khi làm tại Công ty đó kiến thức và kinh nghiệm làm việc chúng ta được tăng thêm.

5.     5- Thu nhập vê thói quen: Là làm tại công ty này, chúng ta có thêm nhiều thói quen tốt, đó là chìa khóa của thành công.

6.     6- Thu nhập về nghị lực: ý chí nghị lực là nền tảng tạo dựng sự nghiệp, nên môi trường làm việc rất cần thiết có nguồn thu nhập này.

7.     7- Thu nhập về quan hệ xã hội: Môi trường giúp ta có thêm nhiều bạn hay, có thêm quan hệ rộng và chất lượng, có thêm người Thầy khi cần học hỏi.

Như vậy, nhân viên nào có được càng nhiều loại thu nhập nêu trên thì được coi là người có nguồn thu nhập cao.

Công ty nào càng có nhiều loại thu nhập nêu trên thì sống và làm việc tại công ty đó càng giúp chúng ta có cơ hội đạt thu nhập cao.

Chúng ta nên chọn những Công ty có thu nhập cao như vậy để làm việc, để thực hiện sự nghiệp mơ ước… tạo dựng cuộc sống của mình. Thay vì chịu thiệt thòi do chỉ biết một nhu cầu là vật chất.