Tìm kiếm Tìm

7 bước xây dựng một công việc

Năng lực con người luôn cần phát triển. Năng lực con người sẽ thay đổi khi trải qua Lý thuyết + thực hành. Năng lực sẽ phát triển nhanh nhất khi nắm Lý thuyết rõ nhất + thực hành nhiều nhất.

Năng lực con người luôn cần phát triển.

Năng lực con người sẽ thay đổi khi trải qua Lý thuyết + thực hành.

Năng lực sẽ phát triển nhanh nhất khi nắm Lý thuyết rõ nhất + thực hành nhiều nhất.


7 BƯỚC HOÀN THÀNH 1 CÔNG VIỆC

1.         Chính mục tiêu

•           Là quan điểm, mục tiêu

•           Khi bắt bắt đầu một công việc, luôn cần đưa ra hướng đi chính, mục tiêu chính, và sau này triển khai đều xoay quanh mục tiêu chính đó.

•           Có 2 phạm trù của chính mục tiêu:

1.1.      Một là tìm ra phương pháp mới để làm.

1.2.      Hai là phát hiện ra điểm kém của phương pháp cũ để cải tiến hiệu quả.

 

2.         Chính Tư duy:

•           Là tư duy có nhóm.

2.1.      Thành viên tham gia tư duy là những người phải có kinh nghiệm nhất, kiến thức nhất. (đã trải qua)

2.2.      Phải có đủ thông tin, dữ liệu để bàn bạc, so sánh ưu nhược, phân tích trên nhiều tính chất, góc độ, trước khi triển khai. (cùng tư duy, cùng học hỏi nhau)

2.3.      Cùng nhau tư duy ngay cả bước chính kiến để tìm ra mục tiêu đúng hơn.

2.4.      Sau khi tư duy xong, thì viết lộ trình thành văn bản để mọi người triển khai theo.

 

3.         Chính Thông tin:

•           Là báo được thông tin đến nhóm.

3.1.      Mục đích: Xây dựng hệ thống truyền thông tin nhanh, thông suốt để nhóm làm việc nắm rõ thông tin như nhau.

3.2.      Phương pháp: truyền thông tin có thể sử dụng bằng hình ảnh, video, ghi âm, gọi điện, văn bản, chat, email, trao đổi trực tiếp,… (có file hướng dẫn)

3.3.      Phân loại: Có 2 loại thông tin cần đưa ra đúng mới có thể xây dựng được tổ chức:

•           Thông tin về sự việc:

o          Báo được lỗi trong công việc kịp thời để công ty giải quyết lỗi, tránh tình trạng đổ vỡ, thiệt hại mới biết để sửa.

o          Báo được thông tin tốt để công ty đánh giá đầu tư phát triển.

•           Thông tin về con người:  Giúp tổ chức tìm được người tài để trọng dụng, phát hiện người kém để hướng dẫn, xấu để xử lý.

 

4.         Chính Mệnh:

•           Mục đích: chọn đúng người đúng việc

•           Phương pháp: Theo các tính chất dưới đây

4.1.      Chọn người có năng lực phù hợp với công việc tương ứng.

4.2.      Chọn người có sở trường (điểm mạnh, tố chất) làm công việc tương ứng

4.3.      Phát hiện năng lực tiềm ẩn trong con người.

4.4.      Dùng nhiều loại công việc để dò tìm năng lực tiềm ẩn, sở trường để phát triển.

4.5.      Chọn công việc phù hợp để người có năng lực tiềm ẩn có cơ hội phát triển.

4.6.      Hạn chế chọn người thiếu năng lực giải quyết công việc.

4.7.      Ngăn cản, phản đối việc chọn người gây hại cho công việc.

 

5.         Chính Nghiệp:

•           Là triển khai công việc

5.1.      Thực hiện các đầu mục công việc theo lộ trình vạch sẵn do bước tư duy đã đưa ra.

5.2.      Sử dụng công cụ, phương tiện một cách khoa học để thực hiện công việc hiệu quả nhất. (Thời gian, không gian, địa điểm, máy móc, phần mềm,…)

5.3.      Trong quá trình làm cần có tư duy nhỏ để công việc tốt hơn. (Những mục việc mà bước chính tư duy chưa chi tiết )

 

6.         Chính chuyên cần:

•           Là chăm chỉ thực hiện công việc

6.1.      Người chuyên cần là người chăm chỉ, đặc điểm là làm việc bằng công sức.

6.2.      Chăm chỉ thực hiện công việc, theo đúng phương pháp, quy trình, quy định, bảng mô tả công việc.

 

7.         Chính định:

•           Là đánh giá, kiểm định công việc

7.1.      Đánh giá kết quả đủ 6 bước, thiếu hỏng bước nào sửa bước đó.

7.2.      So sánh kết quả với mục tiêu ban đầu đề ra

7.3.      Làm rõ được ưu điểm, nhược điểm, điểm hay, điểm kém để công bố, và quyết định thành lương thưởng phạt.

•           Đây là bước chính xây dựng văn hóa kỷ luật cho tổ chức.