Tìm kiếm Tìm

Ý nghĩa Danh từ

 • Tự Tri , Tưởng Tri, Thắng Tri, Liễu Tri

  Tự Tri , Tưởng Tri, Thắng Tri, Liễu Tri
 • Lời nhận xét và lời kết luận

  Trong một nhận định luôn có điều kiện khởi đầu của nguyên nhân xảy ra, sau đó mới kết luận là kết quả của nguyên nhân trước. Như vậy cần nắm rõ nguyên nhân rồi mới xem xét đến kết quả, để đánh giá cần phải hỏi lại nguyên nhân hay điều kiện khởi đầu của nó.
 • Khái niệm từ Lợi - Hại

  Đa số sự việc trong cái lợi ẩn chứa cái hại và ngược lại. Người chỉ nhìn thấy một chiều là dốt, người khôn nhìn cả hai chiều.
 • Con Người và Con Vật

  Con người sinh ra trong tự nhiên sở dĩ được gọi là con người là do yếu tố nào đó giúp chúng ta có khả năng khác xa và vượt trội hơn hẳn tất cả mọi loài vật còn lại.
 • Hiểu Biết và Trải Qua

  Ai cũng muốn là người hạnh phúc, không bị đau khổ. Vì vậy, họ đi tìm sự thành công. Hay chi tiết hơn là họ tìm học các yếu tố tạo nên thành công. Khi tìm kiếm thành công họ tìm kiếm người có thể dạy họ thành công.
 • Khen và Chê

  Khen, chê thế nào là đúng? Lời khen có thực sự luôn tốt và lời chê có thực sự luôn xấu?
 • Tình Yêu - Tình Người

  Tình yêu là mong muốn cho đối tượng được tốt đẹp hạnh phúc. Vì vây họ sẽ chăm sóc cho đối tượng được hạnh phúc. Ai có tâm hồn rộng lớn hơn sẽ có phạm vi rộng rãi trong tình yêu hơn, chăm sóc rộng rãi cho xã hội, con người bên ngoài mình rộng hơn.
 • Khái niệm kinh doanh cần chính ngữ

  Các khái niệm kinh doanh cần chính ngữ để trao đổi trong lúc làm việc, báo cáo tại BKC.
 • Hiểu về thông minh

  Trí tuệ con người cần thông qua sự quan sát suy nghĩ hàng ngày tạo nên. Vậy chúng ta cần suy nghĩ điều gì mà làm tăng trưởng được trí tuệ.
 • Lãnh đạo - Quản lý - Cai quản

  Chúng ta thường nhầm lẫn coi như nhau của ba danh từ nói về Lãnh đạo, Quản lý và Cai quản.
 • Chính ngữ

  Nói như thế nào được xem là chính ngữ?
 • Thực sự - Thực dụng - Thực tế

 • Vui - Thích - Nhớ - Cần - Muốn - Thèm - Khát - Tham - Xấu - Ác - Khổ

  Đi tìm gốc cuộc sống là để làm gì, chúng ta rất dễ nhận ra ai cũng cố gắng tìm VUI và tránh KHỔ. Và ít ai suy nghĩ ngược lại. Xong lại rất nhiều người hành động ngược lại: đến gần KHỔ và xa VUI.
 • Thế nào là ví dụ

  Thế nào là ví dụ tốt - đúng, thế nào là kém và thế nào là không phải ví dụ?
 • Tình yêu hay sự Tham lam?

 • Thật - Giả - Dối - Lừa

  Thế nào là sống thật, sống giả, sống dối, sống lừa?
 • Học giả, Hành giả và Học hành

  Người mới học xong lý thuyết nhiều thì gọi là học giả. Người trải qua thực hành nhiều thì gọi là hành giả.
 • 13. Chữ Tài và Bất Tài

  Tài chia làm hai nhóm chính: tài cá nhân và tài tập thể.
 • 15. Khái niệm chữ Quyền

  Khi nói mà có người làm theo là người có quyền. Quyền được tạo nên dựa vào nhu cầu cần thiết của con người. Quyền nhiều tỷ lệ thuận với số người làm theo điều ta nói.
 • 16. Bộ 4 chữ Lý (Lý Sự, Lý Luận, Lập Luận, Suy Diễn)

  Hiểu đúng về lý sự, lý luận, lập luận, suy diễn.
Trang: 1 2